Contact

Voor meer informatie over de activiteiten van het Zoldertheater kunt u zich wenden tot:

Stichting het Zoldertheater
Gravenstraat 25
1621 CR Hoorn

E-mail: info@hetzoldertheater.nl

Harry van Scherpenberg, artistiek leider
Tel: 0229 - 216 189
E-mail: harry@hetzoldertheater.nl

Hans van Heijningen, zakelijk leider
Tel: 0229 273 625
E-mail: heijningen@planet.nl

Marga Slijkerman, communicatie
Tel: 0229 - 215 666
E-mail: marga@hetzoldertheater.nl