Uitkoop

Voor de uitkoop van voorstellingen van het Zoldertheater voor clubs, scholen, verenigingen kunt u zich wenden tot:

Hans v. Heijningen
Tel: 0229 273 625, e-mail: heijningen@planet.nl