In voorbereiding

De Huidige Produktie: Liefde is mijn zonde

Hoofdrolspelers van Liefde is mijn zonde Het Zoldertheater speelt ‘Liefde is mijn Zonde’, een samenstel van de 32 sonnetten van Shakespeare en enkele gezongen hedichten op Zaterdag 18 en Zondag19 Decrember 2010 in het Pakhuis onder de Boompjes Hoorn .
En Zaterdag 22 en  Zondag 23 Januari 2011 in Kerktheater Wadway Spanbroek.
De voorstellingen beginnen om 20.30 uur. Op Zaterdag en om 15.00 uur op Zondag.

‘Liefde is mijn Zonde’, een van de 154 sonnetten, geeft ons een beeld van Shakespeare’s meest geheime leven. Je vindt er zijn jaloezie, zijn hartstochten, zijn verering, zijn schuldgevoel en zijn wanhoop.  Hij wil de diepe betekenis van de aantrekkingskracht voor een man of voor een vrouw onderzoeken.

Dit stuk is geen toneelstuk en ook geen poëzierecital. Het laat de acteurs zich bezinnen over werkelijke menselijke relaties. De vier thema’s in het sonnet zijn: De verslindende tijd, Scheiding, Jaloezie en De overwonnen tijd. Deze thema’s worden afgewisseld met luit, gitaar en zang. Aan het eind bevestigt Shakespeare de werkelijkheid van een liefde die alle grenzen kan overstijgen; die zelfs machtiger is dan de ouderdom of dood. De acteurs kunnen hun eigen ervaring en menselijkheid meebrengen om deze unieke bekentenissen uit te beelden.

(In 1609 kwam er in Londen een bundel uit met 154 sonnetten en een langer gedicht, alles onder de naam Shake-speares Sonnets. En zo had Engelands grootste toneelschrijver en
-dichter ook een van de mooiste en fascinerendste sonnettenreeksen van zijn tijd geschreven. De stukken van Shakespeare verdwenen nooit van het toneel. Tot vandaag is hij het meest gespeeld , het meest vertaald, bewerkte, aangehaalde en besproken auteur in de hele geschiedenis van de dramatische litteratuur)

De uitvoerende acteurs zijn: Heleen Butijn, Han Mink, Daan Schram, , Gerard Venverloo, Annette Walig , Paula van Zijl.
Luit/guitaar: Edwin Ligteringen.
Animator: Harry van Scherpenberg.